GELİŞİM VE ZEKA TESTLERİ NELERDİR?

Çocuklar dünyaya geldikleri günden itibaren hızlı ve belirli oranda benzer gelişim göstermektedir. Bu gelişimin ilerisinde veya gerisinde kaldığı düşünülen çocukları tespit etmek ve gerekli tedavi yöntemini uygulamak için geliştirilen bir takım testler mevcuttur.

Gelişim ve zeka testleri çocuklarda mevcut olan akranlarına oranla ilerilik veya gerilik durumlarını belirlemek amacıyla belirli aralıklarla uygulanan testlerdir. Testler uygulayan kişilerin (kurumun) yetkisine, uygulanacak kişinin yaş grubuna, testin uygulanış nedenine göre farklılıklar göstermektedir.

Gelişim ve Zeka Testlerinin Özellikleri:

Bu testlerini ve özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün;

·         Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 154 maddeden oluşmaktadır. Evet-Hayır-Bilmiyorum şeklinde cevaplanmaktadır. Yaş aralığı ise 0-3 aydan 72. Ay kapsamaktadır.

·         Bender – Gestalt Görsel Motor Algı Testi: Zeka testidir. Çocuğun görsel motor gelişimi teste tabi tutulur ve bu değerlendirme yaş aralığı 5-11 yaş grubu çocuklardır.

·         Burdon Dikkat Testi: Testin amacı dikkat düzeyini ölçmek ve değerlendirmektir. Genellikle 10-20 yaş aralığında ki öğrenciler üzerinde uygulanmaktadır.

·         Denver Gelişim Testi: Okul öncesi dönem olarak belirlenen 0-6 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan değerlendirmedir. Amacı ise çocuklar üzerinde ki gelişimsel sorunları tespit etmektir.

·         Frostig Görsel Algılama Testi: Görsel algılamayı test eden 50 veya 60 dakikalık kısa bir testtir. 4-8 yaş aralığını kapsayan çocuklar üzerinde uygulanmaktadır. Öğrenme güçlüklerini erken test edebilmektedir.

·         Gesell Gelişim Figürleri Testi: Motor gelişimini değerlendiren bit testtir yaş aralığı ise 3-10 yaştır.

Makyajı Nasıl Temizlenir? Makyajı Nasıl Temizlenir?

·         Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: İsminden de anlaşıldığı gibi okul çağı gelen çocuğun bu olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını test etmek amacıyla kullanılan bir testtir. Test toplamda 100 maddeden oluşmaktadır.

·         Moxo Dikkat Testi: Dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik, zamanlama gibi konularda yapılan testtir. Yaş aralığı 6 ile 12’dir. Kısa olduğu gibi online uygulanabilmektedir.

·         Stanford Binet Zeka Testi: İlk geliştirilen zeka testidir. Üstün yetenekli veya zihinsel olarak bir engele sahip olan bireylerin tespiti amacıyla kullanılmaktadır. testin süresi yaş grubuna göre 30 dakika veya daha uzun sürelerde değişmektedir.

·         WISC -R Zeka Testi: Bir zeka testidir. 6-16 yaş aralığını kapsamaktadır. 5 adet ana 6 adet alt testi yer almaktadır. Yetkin ve deneyimli uygulayıcılar tarafından uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen testler genellikle öğretmen, doktor veya ebeveyn önerisiyle 0-6 yaş aralığında ki okul öncesi çocuklarına uygulanmaktadır.

Gelişim ve Zeka Testlerini Kimler Uygulayabilir?

Bahsi geçen gelişim ve zeka testleri çocukların ince motor, kaba motor ve dil gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin tespitinide yapmaktadır. Bu testleri uygulayabilecek kişiler psikologlar, psikolojik danışmanlar ve çocuk ruh sağlığı konusunda çalışanlardır.

Çocuğunuz için gelişim ve zeka testi yaptırmaya gerekli durum görüldüyse ilk olarak uygulayıcının eğitimi, deneyim ve tecrübeleri araştırılmalıdır.

Testlerin Sonucunda Tespit Edilebilen Problemler Nelerdir?

·         Alt ıslatma

·         Okula uyum sorunu

·         Üstün zeka

·         İçe kapanma veya depresyon

·         Sınav ve başarı kaygısı

·         Öğrenme güçlüğü

·         Saldırganlık, öz güven eksikliği, inatçılık, hırçınlık vb durumların tespitini yapmaktadır.

Yapılması planlanan testler en az 1 yıl sonra tekrarlanabilir ve sonucu gözlemlenebilir. Test sonucuna göre gerekli görülen faaliyetler yapılabilmektedir.

 

Editör: EMRE YILMAZ