Masumiyet Karinesi Nedir? Masumiyet Karinesi Neden Ortaya Çıkmıştır?

 

Günlük hayatta saflık ve duruluk anlamında kullanılan masumiyet kelimesi suç ile ilgili konularda hukuki bir kavramı ifade etmektedir. Masumiyet karinesi nedir ve hangi durumlarda kullanılabilir ile ilgili tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Karine hukuki işlemlerde varlığı bilinmeyen haller hakkında bir sonuç çıkarmaya yarayan öngörülmüş ifadeler veya işaretlerdir.

Masumiyet karinesi ise suçla alakalı olduğu düşünülen bir kişinin suçsuz olabileceğini kabul ederek suçsuzluğunu ispat etmekle yükümlü olmadığı hukuki bir prensiptir. Masumiyet karinesi için geçerli süre bir kişi suçlu kabul edilmeden önce mahkeme kararıyla suçlu bulunana kadardır. Bu durumda  kişinin suçlu olduğuna dair makul şüphe bulunana kadar o kişinin suçsuz olduğu varsayımına dayanır.

Masumiyet Karinesi Ilkesi

Masumiyet Karinesi Neden Ortaya Çıkmıştır?

Masumiyet karinesi, hukuk sistemlerinin prensiplerine temel özellik olarak dahil edilmiştir. Suçlu olarak düşünülen herkesin suçsuz olduğu varsayımından hareket edilmesi gereği ile suçluluğun kanıtlanmasına kadar yargılanma gereğinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Saç Nasıl Fiyonk Yapılır? Saç Nasıl Fiyonk Yapılır?

Haksız yere suçlu olduğu kesinleşmemiş kişilerin kanun önünde ve halk arasında suçlu kabul edilmesini önlemek amacıyla kanunen ispatlanmamış suç ile itham edilmemesi, suçla itham edildiğinde hem sosyal hayatın hem de özel hayatın sarsılmasını önlemek amacıyla masumiyet karinesi ortaya çıkmıştır.

Editör: Ibrahim Ay