Şeb-i Arus Nedir? Şeb-i Arus Nedir?

Hangi Günler Oruç Tutulmaz?

Oruç İbadeti Nedir?

 Oruç, İslam dininin beş temel esasından birini teşkil eden farz (yapılması Allah tarafından kesin olarak emredilmiş) bir ibadettir. Oruç, her yıl Ramazan ayında, oruç tutmaya güç yetiren Müslümanların, imsak vaktinden başlayarak güneşin batma zamanına kadar yeme, içme ve cinsi münasebette bulunmak gibi davranışlardan uzak durarak yerine getirdiği bir ibadettir.

 Oruç İbadetinin Hükmü Nedir?

 Oruç ibadeti gerek Kur'an-ı Kerim ile gerekse Sünnet ile sabit olan ''farz'' bir ibadettir. Allah Kur’an-ı Kerim’ de Bakara suresinin 183. ayetinde orucun önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de farz kılındığını bildirmektedir. Hz. Muhammed (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde Ramazan ayında oruç tutup haramlardan da sakınan kimsenin geçmiş günahlarının Allah tarafından affedileceğini belirtir.

 Oruç İbadetinin Çeşitleri Nelerdir?

 Hükmü bakımından oruç çeşitleri şunlardır;

 1)Farz Oruç: Kitap ve sünnet ile sabit olan her yıl Ramazan ayında tutulan oruç farzdır.

 2)Vacip Oruç: Niyet edilip herhangi bir sebeple bozulmuş olan ''Nafile oruç'' ve bir isteğin gerçekleşmesi neticesinde tutulmak üzere adanmış ''Adak orucu'' vaciptir.

 3)Sünnet Oruç: Aşure günü olarak da ifade edilen Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu günü ya da onuncu ve on birinci günlerinde tutulan oruçlar sünnettir.

 4)Müstehap Oruç: Haftanın iki günü olan Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak ve kameri aylardan Şevval ayının ilk altı gününü oruçlu geçirmek müstehaptır.

 5)Mekruh Oruç: Aşure günü olarak ifade edilen Muharrem ayının sadece onuncu günü oruç tutmak ve sadece cuma veya sadece cumartesi gününü oruçlu geçirmek tenzihen mekruhtur.

 6)Haram Oruç; Müslümanların bayramı olan Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının tamamında, dört gününde de oruç tutmak haramdır.

 Hangi Günler Oruç Tutulmaz?

 Her ibadetin kendine has bir zamanı vardır. Yapmakla mükellef/sorumlu olunan bazı ibadetlerin belli zamanlarda yapılması tenzihen mekruh veya tahrimen mekruhtur. Bu konuda pratik bilgiler vereceğiz.

 Müslümanların senede iki defa kutladıkları Ramazan bayramı ve Kurban bayramları vardır. Ramazan bayramının birinci gününde ve Kurban bayramının tamamında yani dört gününde de oruç tutulmaz. Bu zaman dilimlerinde kişi oruç tutarsa harama yakın günah (tahrimen mekruh) işlemiş olur.

 Müslümanların tenzihen mekruh olduğundan dolayı oruç tutmaması gereken diğer günler şunlardır;

 1)Yalnızca Cuma veya Cumartesi Günleri Oruç Tutmak; Cuma günü Müslümanların bayramıdır. Kişi bugünde Müslümanların bayramına katılması gerekir ki bunun gerekliliği oruçlu olmamaktır. Yine sadece cumartesi günü oruç tutulmaz. Zira bugün Yahudilerin kendilerine has olan özel zaman dilimidir. Yahudilere benzemekten kaçınmak için sadece o günü oruçlu geçirmek de tenzihen mekruhtur.

 2)Muharrem ayının sadece onuncu gününü oruçlu geçirmek. Onuncu günü ile bir gün öncesi ya da sonrası birleştirildiği takdirde oruç tutmakta sakınca yoktur.

 3)Mihrican ve Nevruz günlerinde de kasti olarak oruç tutmak mekruhtur.

Editör: EMRE YILMAZ