Göğüs Ağrısı Neden Olur?

Göğüs ağrısının yaygın olarak görülen nedenleri kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi kalp sorunları, hazımsızlık ve gastrit gibi mide ve sindirim sistemi sorunları, akciğer hastalıkları, bronşit ve zatürre gibi solunum yolu problemleri,  kaburga yaralanmaları ve eklem iltihaplarıdır. Ayrıca gastroözofageal reflü hastalığı, mide ekşimesi ve panik atak gibi durumlar da göğüs ağrısına neden olabilir.

Göğüs ağrıları sol göğsün altında bıçak saplanır gibi ortaya çıkabileceği gibi sağ göğüs altında ağrı ve sol göğüs altında ağrı şeklinde de görülebilir. Bu bölgelerde meydana gelen ağrılar kalp hastalıklarına işaret edebileceği için müdahale edilmesi gerekir. Kalp hastalıkları dışında bu ağrıların altında yatan diğer nedenlerin belirlenmesi de önemlidir.

Genel olarak göğüs ağrısı nedenleri şu şekildedir:

 • Kalp krizi
 • Anjina
 • Koroner arter hastalığı
 • Perikardit
 • Gastroözofageal reflü
 • Ülser
 • Mide ekşimesi
 • Astım
 • Panik atak
 • Sindirim sistemi sorunları
 • Pulmoner emboli, tüberküloz, zatürre
 • Kaburga kırığı veya yaralanmaları
 • Zona
 • Safra taşları

Kalp krizi

Kan pıhtısından kalp kasına giden kan akışının engellenmesi sonucu meydana gelen kalp krizine bağlı göğüs ağrısı genellikle 20 dakikadan uzun sürmektedir ve göğsün tam ortasında ağrı var hissi yaratır. Bununla birlikte baskı, yanma, ağırlık veya ağrı hissi ile de karşımıza çıkar. Göğüs ağrısına bazen terleme de eşlik eder.

Anjina

Anjina, kalbi besleyen damarların kısmi tıkanıklığı sebebiyle kan akışının zayıflamasının neden olduğu göğüs ağrısı için kullanılan bir terimdir. Bu durum genellikle kalp kaslarına kan taşıyan atardamarların iç duvarlarında aterosklerotik plakların birikmesinden kaynaklanır.

Koroner arter hastalığı

Koroner arter hastalığı, kalbe kan sağlayan kan damarları olan koroner arterlerin daralması durumunda meydana gelir. Bu daralma kalbe giden kan akışını kısıtlayarak göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir.

Perikardit

Perikardit kalbi çevreleyen kesenin iltihaplanması olarak tanımlanır. Genellikle nefes alındığında veya uzandığında daha da kötüleşen keskin ve göğsün tam ortasında ağrı yaratır.

Gastroözofageal reflü

Mide asidinin geri kaçması sonucu oluşan reflü,  göğüste yanma ve ağrıya sebep olmaktadır. Reflü gibi sindirim sistemi sorunları nedeniyle gelişen göğüste ağrıyla birlikte yanma özellikle yemekten sonra uzanınca ortaya çıkar.

Ülser

Özellikle özofagus ülserleri, göğsün tam ortasındaki ağrının yanı sıra, tipik olarak göğsün ortasında, sternumun arkasında veya altında ağrıya veya yanma hissine neden olur.

Mide ekşimesi

Mide asidinin yükselmesinden kaynaklanan mide ekşimesi veya mide yanması, göğüs ağrısına sebebiyet veren durumlardandır.

Astım

Astım hastası olan kişilerde nefes alma güçlüğüne bağlı olarak göğüs ağrısı meydana gelebilir.

Panik atak

Göğüs ağrısının günümüzdeki yaygın nedenlerinden biri de panik ataktır. Stres ve anksiyete seviyesinin çok yükseldiği anlarda kişi kalp krizi yaşıyormuş hissi taşır ve bu durum göğüs ağrısı ortaya çıkarır ancak durum sadece panik ataktan ibarettir. Panik atağa bağlı göğüs ağrısı yaşayan kişiler vakit kaybetmeden psikolojik olarak tedavi almaktan çekinmemelidir.

Sindirim sistemi sorunları

Göğüs ağrısına neden olan sindirim sistemi sorunlarından yutma güçlüğü ilk önce sıvılarda başlar, ardından katılarda da olacak şekilde artarak devam eder. Ciddi yutma güçlüğü vakalarında geri tepmeye bağlı olarak göğüs ağrısı gelişebilir. Safra kesesi veya pankreas sorunları adı altında toplanan safra kesesi taşları ve iltihabında pankreas iltihabı olan kişiler göğse yansıyan karın ağrısı şikayeti yaşayabilir.

Akciğer hastalıkları

Pulmoner emboli, tüberküloz ve zatürre gibi akciğer kaynaklı hastalıklar, keskin veya bıçak batması gibi hissedilen göğüs ağrısı yaşatır.

Zona

Suçiçeği virüsünün yeni bir versiyonu olarak da değerlendirilen zona hastalığı göğüs bölgesinde de meydana gelebilir. Göğsün ve sırtın yalnızca bir tarafında zona döküntüleri ve beraberinde şiddetli göğüs ağrısı şikayeti oluşabilir.

Safra taşları

Safra taşları, safra kesesi veya pankreas iltihabı göğüs bölgesine yayılan mide ağrısıyla kendisini gösterebilir.

Göğüs Kafesi Ağrısı Neden Olur?

Göğüs kafesi ağrısının yaygın nedeni kostokontrit olarak değerlendirilir. Kostokontrit, kaburga ile göğüs kemiğinin birleştiği bölgedeki iltihabi durumdur. Bu durum genellikle kostosternal eklem adı verilen bölgede yaşanır. Hafif veya şiddetli ağrı şeklinde kendini gösteren kostokondrit vakaları genellikle kendiliğinde iyileşebilirken bazı durumlarda tıbbi tedaviye gerek duyulabilir.

Göğüs kafesi ağrısına yaygın olarak kaburga kırılması, kas çekilmesi gibi yaralanmalar, göğüs kafesinde ki kıkırdak iltihaplanması, üst solunum yolu, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlar, akciğer enfeksiyonu ve kanseri, akciğerde arter tıkanıklığı ve fibromiyalji neden olur.

Göğsün Tam Ortasında Ağrı Neden Olur?

Göğsün tam ortasında meydana gelen ağrı genel olarak kalp krizi şüphesi taşır. Zatürre ve tüberküloz gibi akciğer enfeksiyonlarının yanı sıra anksiyete ve panik atak gibi durumlar da göğsün tam ortasında ağrı meydana getiren sebeplerden sayılır. Özellikle kalp krizi kaynaklı meydana gelen ve uzun süre devam eden göğüs ağrılarına tıbbi müdahale edilmesi şarttır.

Göğüs Ağrısına Neden Olan Durumlar Nasıl Teşhis Edilir?

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gidildiğinde ilk şüphelenilen durum kalp krizidir. Bu yüzden yapılan ilk testler kalple ilgilidir.

Göğüs ağrısının altında yatan nedenin belirlenmesi için uygulanan testler şunlardır:

 • EKG
 • Kan tahlili
 • Göğüs röntgeni
 • Ekokardiyogram
 • BT taraması
 • Stres testleri
 • Koroner kateterizasyon

Göğüs ağrısının kalp krizi veya akciğer kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi için faydalanılan görüntüleme testlerinin yanı sıra yaygın görülen panik atakla birlikte yaşanan göğüs ağrısı şikayeti sonrası ise kişi psikolojik tedaviye yönlendirilir.

Göğüs Ağrısı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Göğüs ağrısı tedavisi için öncelikle ağrının altında yatan nedenin belirlenmesi gerekir. Ağrının nedeni kalp krizi kaynaklı ise krizin önlenmesinin ardından gerekirse ilaç tedavisi, anjiuo, stent takılması, bypass ameliyatı ve kalp sağlığı için gerekli operasyonlar uygulanır.

Kalp sorunlarına bağlı olmayan göğüs ağrısı nedenleri için ise doğru tedavi yöntemi ile çoğu hasta için semptomlar ortadan kalkar. Örneğin proton pompası inhibitörleri (PPI), Reflü ve gastritin neden olduğu göğüs ağrısı için en yaygın tedavidir. Tedavi genellikle yüksek dozda PPI ile başlar. Reflü ve gastritin semptomları azaldıktan sonra, PPI dozu semptomları kontrol eden en düşük miktara indirilir. Semptomları kontrol etmek için iki veya daha fazla ay ilaç tedavisi gerekebilir.

Göğüs ağrısına yol açan diğer sağlık sorunları için en yaygın ve etkili tedavi, ağrı sinyallerini bloke eden bir ilaçtır. Göğüs ağrısı bir kas probleminden kaynaklandığında, ısıtma yastığı, germe egzersizleri veya ibuprofen gibi reçetesiz satılan ağrı kesiciler gibi basit tedaviler de ağrıyı hafifletebilir.

Göğüs ağrısı; stres, anksiyete veya depresyona da bağlı olabilir. Hastaya strese neden olan düşünce kalıplarını nasıl değiştireceğini veya ortadan kaldıracağını ifade eden bir konuşma terapisi, göğüs ağrısı sıklık ve şiddetini azaltabilir. Daha ileri seviyede bir durum varsa antidepresan tedavisi önerilir.

Göğüs ağrısı nasıl geçer?

Göğüs ağrısını geçirmek için ağrıya neden olan durumların belirlenmesiyle birlikte gerektiği takdirde kalp damarlarını rahatlatan ilaçlar, aspirin, pıhtı eritici ilaçlar, antidepresanlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve doktor tarafından uygun görülürse tıbbi müdahaleler uygulanır.

Editör: Burak Aktaş