Badem Yağının Saça Faydaları Nelerdir? Badem Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Nasıl Kaymakam Olunur? Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Bir ilçeyi yönetmekle görevli olan kaymakamlar hükümetin o ilçedeki temsilcisi konumundadırlar. Kaymakamlar, belediye başkanlarının aksine kendi kişiliklerini değil devlet tüzel kişiliğini temsil ederler. Kaymakam olabilmek için öncelikle üniversitede Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk veya İşletme fakültelerinden birinden mezun olmak gerekmektedir. Bu fakültelerden mezun olanlar kaymakamlık sınavına girerek ilk adımı atabilirler. Sınavdan en az 70 puan alanlar mülakata girmeye hak kazanırlar. 4 adet mülakatı geçtikten sonra ise 3 yıllık bir staj dönemi başlamaktadır. Bu staj döneminde kaymakam adayları stajyer kaymakam maaşı almaktadırlar. Bu maaş kaymakam maaşının yarısı kadardır. Staj dönemi bittikten sonra ise göreve başlama atama yoluyla gerçekleşmektedir. Kaymakamların genel görevleri ise ilçe teşkilatını denetlemek, halkın ihtiyaçlarını gidermek, devir ve teftiş işlemlerini yapmak, belediyenin faaliyetlerini denetlemek, idari işlemleri yürütmek, ilçenin güvenliğini sağlamak, yasalara uyulmasını sağlamak ve törenlere başkanlık etmektir.  Kaymakamların maaşları ise ne kadar süredir kaymakamlık yaptığına ve deneyimine göre değişmektedir. Fakat ortalama kaymakam maaşı 60.000 TL civarındadır.

Kaymakam Nasil Olunur 1708767160 141

Nasıl Vali Olunur? Valiler Ne İş Yapar?

Valiler, devletin bir ildeki en yetkili temsilcisidir. Devlet tüzel kişiliğini temsil eden valiler yürütme organının önemli bir parçasıdır. Devlet hiyerarşisinde ise devlet başkanından hemen sonra gelmektedirler.  Valilerin ataması ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. Vali olabilmek için öncelikle Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca valiliğe giden yolun kaymakamlıktan geçtiğini söylemek mümkündür. Çünkü Vali olabilmek için öncelikle kaymakam olarak görev yapmak gerekmektedir. Kaymakam olarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı kararı ile Valilik vazifesini almak mümkündür. Ayrıca Emniyet Genel Müdürleri de Vali olarak atanabilir. Valilerin belli başlı görevleri ise kolluk kuvvetleri aracılığıyla ilin huzur ve güvenliğini sağlamak, ilin idaresiyle ilgilenmek, devlete bağlı işletmeleri denetlemek, il özel idaresinin bütçesini hazırlamak, belediyeyi denetlemek ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin görev yerlerini değiştirmektir. Vali maaşları ise görev yaptıkları illerin önem derecesine göre değişmektedir. Fakat ortalama Vali maaşı 70.000 TL düzeyindedir.

Editör: Ibrahim Ay