Erzincan il merkezinde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yer ve güzergâh planı açıklandı.

Erzincan il merkezinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde; toplantı yeri, toplanma yeri, yürüyüş güzergâhı ve dağılma yerleri, anılan kanunun 6. maddesi ve yine aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesine göre belirlendi.

2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergahları şu şekilde;

1-) CumhurıYet Meydanı (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanı, Belediye Sarayı önü, 13 Şubat Şehir Stadı önü, 13 Şubat Caddesi Çağlayan Durakları, Buğday Meydanı ve Eski Terminal.

b) Yürüyüş Güzergahı (1): Halitpaşa Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü binasının batısında kalan Şehit Enes Bediz Meydanından hareketle Halitpaşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (2): Belediye Sarayı önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (3): 13 Şubat Şehir Stadından hareketle Ali Kemali Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (4): Çağlayan Duraklarından hareketle 13 Şubat Caddesi’ni takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (5): Buğday Meydanından hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (6): Eski Terminalden hareketle, Fevzi Paşa Caddesini takiben, Cumhuriyet Meydanına kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı:13 Şubat Caddesi ve Halitpaşa Caddesi ile Süleyman Demirel İş Merkezi arasında kalan Cumhuriyet Meydanı,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergahında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Cumhuriyet Meydanına bağlı cadde ve sokaklar olarak tespit edilmiştir.

2-) Otopark (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Belediye Sarayı önü ve ABC Kavşağı.

b) Yürüyüş Güzergahı (1): Belediye önünden hareketle Halitpaşa Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindeki Otopark olarak kullanılan alana kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (2): ABC kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Atatürk Parkı ile Bahçesaray Caddesi köşesindeki Otopark olarak kullanılan alana kadar olan mesafe,

c) Toplantı Alanı: Atatürk Parkının batısında kalan, Bahçesaray Caddesi ile Bahçelievler Mahallesi 54. Sokağın kesiştiği Otopark olarak kullanılan alan,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergahında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Bahçesaray Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

3-) Rektörlük karşısı (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Fatih Mahallesi Öğretmenevi Önü, Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar alanı, TEDAŞ Kavşağı ve Eski Terminal.

b) Yürüyüş Güzergahı (1): Öğretmenevi önünden hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

Yürüyüş Güzergahı (2): TEDAŞ Kavşağından hareketle Binali Yıldırım Bulvarı ve 726 Sokak’ı takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

Yürüyüş Güzergahı (3): Geçit Belediyesi karşısındaki Pazar Alanı’ndan hareketle Hacı Bektaş Veli Caddesini takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

Yürüyüş Güzergahı (4): Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Hacı Bektaşi Veli Caddesi’ni takiben Rektörlük karşısındaki boş alana kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı: Fatih Mahallesi, Kızılay Afet Koordinasyon Merkezinin doğusunda kalan, Rektörlük karşısındaki boş alan,

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergahında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Hacı Bektaş Veli Caddesi ve buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

4-) Dolu KavşAğI (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Eski Terminal, Buğday Meydanı, Eski Cuma Pazarı ve KYK önü.

b) Yürüyüş Güzergahı (1): Eski Cuma Pazarı alanından hareketle Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (2): Kredi Yurtlar Kurumu önünden hareketle 1400 Sokak’ı takiben Tekin Civaş Bulvarı üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

Yürüyüş Güzergahı (3): Buğday Meydanı ve Eski Terminalden hareketle Fevzi Paşa Caddesini takiben Kırklar Caddesi üzerinden Dolu Kavşağına kadar olan mesafe,

c) Toplantı Alanı: Tekin Civaş Bulvarı ile Kırklar Caddesinin kesiştiği nokta olan Dolu Kavşağı.

d)Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergahında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Kırklar Caddesi, Tekin Civaş Bulvarı ve Hacı Ali Akın Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

5-) Beledıye önü (Miting Alanı)

a) İlk Toplanma Yeri: Bahçesaray Caddesi ve Ergenekon Bulvarı kesişiminde bulunan ABC Kavşağı.

b) Yürüyüş Güzergahı: ABC Kavşağından hareketle Bahçesaray Caddesini takiben Halitpaşa Caddesi üzerindeki Belediye Sarayı’na kadar olan mesafe.

c) Toplantı Alanı: Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan Belediye Sarayı önü.

d) Afiş-Pankart Asılacak Yerler: Toplantı Alanında ve Yürüyüş Güzergahında Belediye’ ye ait pankart asma yerleri (direkler) ve ilan panoları ile belediye tarafından ihaleyle verilen şirkete ait billboardlar.

e) Dağılış Yönleri: Halitpaşa Caddesi ile buna bağlı sokaklar olarak tespit edilmiştir.

Afiş ve pankart asma yerleri; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili çağrı ve propaganda amacı ile hazırlanan afiş ve pankartlar Belediyenin belirlemiş olduğu pankart asma yerleri ve Belediyeye ait ilan panoları ile belediye tarafından ihale ile verilen şirkete ait billboardlara asılacaktır.

Bu hükme uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesine istinaden cezai işlem uygulanır.

Kaynak: iha