Erzurum Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimlerinden Dilara Kasil ve Hükmi Duman, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri genel vücut sağlığının sağlanmasında ve sürdürülmesinde oldukça önemli yeri olan birinci basamak sağlık hizmeti olduğunu dile getirdi.

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin başta toplumda sağlık okuryazarlığının geliştirilerek herkesin kendi sağlığını koruma noktasına gelmesine önemli bir faktör olduğunu dile getiren Diş Hekimi Dilara Kasil ve Hükmi Duman, “Koruyucu diş hekimliği uygulamalarının bir yaşam tarzı olarak kabul görmesini, ülkemizde sunulan koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi suretiyle diş çürüğü ve diş kayıplarını en aza indirilmesini amaçlar. Ayrıca toplumda sıklıkla görülen risk faktörleri arasında diş çürüğü ve diş eti hastalıkları olan diyabet, kanser, kalp-damar ve solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmeyi ve iş gücü kayıplarını en aza indirmeyi hedefler.” dediler.

“Sağlıklı hayat merkezileri sizi bekliyor”

Diş Hekimi Dilara Kasil ve Hükmi Duman, sağlıklı hayat merkezlerinde bireylere sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri çerçevesinde verilen hizmetleri sıralarken “ Çürük ile diş eti ve hastalıkları, hastalığa neden olan etkenler hakkında bilgilendirilmeler yapılır. Toplumda sık görülen hastalıklar arasında yer alan diyabet kalp ve damar hastalıkları, kanser, kronik akciğer hastalıkları gibi sağlık sorunlarının oluşmasında rol oynayan diş eti hastalıkları, beslenme alışkanlıkları, tütün kullanımı, alkol tüketimi hakkında eğitim verilerek yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Mekanik (diş fırçalama, diş ipi kullanımı) ve kimyasal plak uzaklaştırma yöntemleri (ağız bakım/çalkalama suyu, gargara vb.) hakkında bilgi verilir. Ebeveynler okullarda yürütülen koruyucu florür uygulamaları hakkında bilgilendirilerek uygulama teşvik edilir.” şeklinde konuştular.

“Çocuklarda diş sağlığı önemli”

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde Diş Hekimi Dilara Kasil ve Hükmi Duman, sağlıklı hayat merkezlerindeki diğer hizmetleri ise şöyle sıraladılar,”Ebeveynlere, bebeklerinin ve kendilerinin ağız temizliğini etkin bir şekilde sağlayabilmeleri için detaylı ve uygulamalı (çene maketi/modeli) ağız hijyeni eğitimi verilir. Plak boyayıcı ajanlarla ağızdaki mevcut plak hastalara gösterilir ve uygun diş fırçalama yöntemi öğretilir. Bebeğin ve/veya çocuğun ilk diş hekimi muayenesinde ağız ve diş sağlığı durumu detaylı olarak değerlendirilerek koruyucu uygulama ve kontrol randevuları planlanır. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri yapılır. Okul sağlığı kapsamında öğrencilerin ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirilir.”

Kaynak: iha