Küçükbaş Hayvan Nasıl Kilo Alır?

Koyun keçi ve kümes hayvanları küçükbaş hayvan olarak adlandırılmaktadır. Halk arasında küçükbaş hayvan olarak adlandırılma sebepleri ise küçük kafalı olmalarıdır.

 Küçükbaşlar Nelerdir?

 Koyun, keçi, koç, kuzu, oğlak, horoz, tavuk, kaz, hindi gibi hayvanlar küçükbaş hayvan kategorisine girmektedir.

 Küçükbaşlar Nasıl Beslenir?

 Koyunlar genelde kuru ot, fabrika yemi ve saman ile beslenirler. Keçiler bunlardan farklı olarak ağaç dalları ve yaprakları ile de beslenirler. Koçlara farklı olarak kaba yem verilir. Kuzuların önünde sürekli temiz ve ılık su bir de yalama taşı bulunmaktadır. Ve kuru ot veya kuru yonca ile beslenmektedirler. Oğlaklar ise süt veya sütün yerine geçebilecek herhangi bir mama ile beslenmektedirler. Horozların bu hayvanlardan farklı olarak birçok besini vardır. Örneğin haşlanmış yumurta, haşlanmış et, balık, süt mamulleri, özel yemler, mısır, buğday, kuru üzüm, çeşitli yeşillikleri (marul, soğan vb.) besin olarak tüketirler. Tavukların genelde özel yemleri vardır. Bunlar; buğday, arpa, mısır, pamuk tohumu küspesi, soya küspesi, balık unu, yonca unu, et ve kemik unu gibi protein ağırlıklı olan besinlerdir. Kazlar ise tarla artığı, yoncalı, yeşil otlu mısır silajlarıyla beslenirler. Hindi ise genelde haşlanmış et, tavuk ve balık ile beslenir.

Kurban Bayrami 40F W Cover

 Küçükbaşlar Nasıl Kilo Alır?

 Küçükbaş hayvanların kilo almasını sağlamak çoğu zaman zor olsa da çok basittir. Ve bu durum her havanda farklıdır. Koyun, kuzu, keçi ve oğlak sürekli beslenirse kilo alırlar. Yedikleri yem ve yiyeceklerin özelliklerine göre de kilo alıp vermeleri değişebilir. Horoz, tavuk, kaz ve hindi ise hareketi az olursa sadece yattığı yerden beslendikleri zaman kilo alan türdeki hayranlardandır.

 Küçükbaş hayvanların kilo alıp vermeleri beslenme şekillerine, hayvanın cinsine, yaşına, hareket ve sağlık durumlarına göre değişen bir konudur. Hayvanların beslenmesiyle sahipleri ilgilenir. Sabah akşam olarak şekilde beslenmeleri yapılır. Koyunlar sabah akşam otlatmaya çıkarılır. Hasta oldukları zaman iyileştirilmeleri biraz güçtür. Veteriner hekim çağırılır ve gerekli kontrolleri yapılır. Gerekirse antibiyotik verilir. İstirahat halinde olurlar. Hastayken yemek yemezler. Eğer sağlık durumları düzelmezse ölürler. Genelde hasta olanlar bu durumdan kurtulamazlar.

 Koyun, keçi ve oğlakların beslenmelerine özellikle dikkat edilir çünkü kurban zamanı bu hayvanlar satılmak üzere kurban pazarlarına getirilir. Alıcı insanlar da genellikle küçükbaşın kilosuna dikkat eder. Beslenmesi iyi olan kilosu yerinde olan hayvanın da alıcısı çok olur. Horoz; kaz, hindi ve tavuk ise belli bir kiloya geldikten sonra tüketilmek üzere kesilir bu sebeple beslenme konusu çok önemlidir. Beslenmesi iyi olmayan hayvanın verimi de olmaz. Hem tüketilmez hem de tüketilmesi doğru olmaz. Kilosu iyi olan sağlıklı hayvanın eti de lezzetli olur. Kötü beslenen hayvanın eti hem lezzetsiz hem de sert olur. Hasta olan hayvanın etini yemek de doğru değildir. O yüzden beslenmeye dikkat edilmelidir.

Editör: Ibrahim Ay