EBEVEYN OLMAK

Var olma mücadelesi uzun yıllardır devam eden bir olgu. Psikolojiden ,biyolojiye hatta tarihe birçok alanda devam eden bu var olma sorunsalı hiç şüphesiz toplum olduktan sonra daha çok bireylerin kendilerini anlamak ve ispat etmek adına yaptığı her bir bireycilik hamlesiyle beraber önem kazandı . Bireycilik ; toplumdan soyut bir insan olmamakla beraber , hem kendimiz olmamız hem de aile ve toplumun öğretileriyle harmanlanmış bir öğrenme yolculuğudur .

Ideal Ebeveyn

Öğrenmek devam eden bir süreçtir. Çocukluktan itibaren yetişkinliğe kadar devam eden bu macerada aile ilk hoca olarak görülebilir. Ailenin hayatta güven ve şevkat verme yanında çevreyi algılama ve nesnelerle ilk temas etmesinde çocuğa dengeli ve ölçülü bir şekilde davranması öğrenme becerisinin devamında önemlilik teşkil eder. Öğrenirken çaba ve mücadele gösteren bir çocukluk yaşadığı takdirde ilerde sahip olduğu bilgiye ulaşmanın zorluluğunu bilir ve bu denge  şekilde devam eder. Her şeye kolay erişen ve düşünmeye dahi fırsat kazanmadan bir şeylere ulaşan çocuklar ilerde kendi iç sesini ve benliğini unutup çevre ve insanların ne istediği yönünde şekillenir . Hayır demekte zorlanır . İstedikleri için uğraşmaktan ziyade önüne koyulan hayatı izlemek ve beklemek adına yaşam sürer. Benzer özelliklere sahip bireylerin çocuklarında bile çok farklı değişimler ortaya çıkabilir. Bu nedenle kişiyi sadece genetiğiyle yargılamanın yanılgısına düşmek son derecede talihsiz olur . Her insan kendi içinde ayrı bir dünya ve sır kapısını barındırır. Öğrenme yolculuğunda ebeveynlere düşen görevlerin başında bu sır perdesine ve gizli dünyanın bahçesine inmek oradaki çiçekleri tanımak ve tanıtmaktır . Mümkünse yeni ağaçlar dikilmeye yardım etmeli, fikirler verilmeli ancak ne araziyi çocuktan satın almalı ne de onun yerine kendi hayal gücüne göre şekillendirmelidir.

Ebeveyn Olmak Ve Olumlu Disiplini Etkileyen Faktorler 1024X492 1

Basmakalıp öğrenme ve düşünme yapısından uzak 21 yy.'da hem birey olarak hem de geleceğini inşa etmek üzerine hayalleri olan ebeveynler olarak hem de şuan ebeveyn olan insanlar olarak her türlü fikir ve düşünceyi sağ duyulu karşılamalı çocuklarla bu öğrenme yolunda bizde birer öğrenci olmalıyız. Her çağın öğretileri ve öğrencileri farklıdır . Eğitim sürekli kendini yenileyen ve gelişen sistemler bütünüdür . Gelişen ve değişen modern küresel dünyada var olmak adına yeni nesilleri daha gözleme tabi tutmak ve ilgi alanlarına göre yardımcı olabilmek hem içindeki cevheri çıkarmak hem de onlara gerçekten istedikleri hayatı sunmak adına çok önemlidir. Hayat akıp gidiyor , istediğimiz mutlu olduğumuz işin peşinden koşmak daha yaşanılır , daha huzurlu ve daha verimli bir işe daha verimli bir iş daha sağlıklı ve düzenli bir hayata . Bu hayatta daha istediğini bilen çocuklara ve iyi gözlemleyen toplum ve ebeveynlere neden olur . Nitelikli bir aile ve toplum olmanın kuralı nitelikli ebeveynlerden geçer ve onları yetiştiren bir önceki ondan önceki istedikleri peşinde koşan nesillerden

Editör: Ibrahim Ay