Düşük Yapma Nedenleri ve Belirtileri

Bilinen gebeliklerin %10-20'si düşükle sonuçlanabildiğinden, erken düşük, yani gebeliğin yirminci haftasından önce kendiliğinden gebelik kaybı yaşayan kadınlardan biri olabilirsiniz. Ancak bilmeniz gereken şey, gerçek sayının daha yüksek olabileceğidir.

Bu durum genellikle birçok düşüğün hamileliğin çok erken dönemlerinde, yani siz daha hamile olduğunuzu bile bilmeden gerçekleşmesine bağlanır. İşte erken düşük nedenleri:

H6Oip54 R

Erken Düşük Nedenleri Nelerdir?

Erken düşüklerin yaklaşık yarısının genellikle fetüs düzgün bir şekilde gelişmeden önce meydana geldiğini bilmek önemlidir. Bu da genellikle anormal sayıda kromozom nedeniyle bu tür bir sağlık durumuna maruz kaldığınız anlamına gelir.

Bu kromozomlar vücudun her hücresinde bulunur ve bireylerin genel olarak nasıl gelişeceği ve işlev göreceğinden sorumlu genleri taşır. Döllenme süreci sırasında, yani yumurta spermle buluştuğunda, iki kromozom seti bir araya gelir.

Yumurta veya sperm normalden az veya çok sayıda kromozom içeriyorsa, fetüsün kromozom sayısı da anormal olacaktır ve bu da erken düşüğe yol açabilir.

Erken Düşük İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Erken düşüğün olası nedenlerini tartıştıktan sonra, erken düşük yapma şansınızı artırmada rol oynayabilecek bazı faktörler olduğunu bilmelisiniz. Örneğin ileri yaş, çünkü yakın zamanda erken düşük yapma şansının kadının yaşıyla birlikte arttığı tespit edilmiştir.

Kırk yaşın üzerindeki kadınlarda her üç gebelikten biri erken düşükle sonuçlanmaktadır ve bunun nedeni genellikle kromozomal bir anormalliğin varlığına veya ortaya çıkmasına bağlanmaktadır. Bazı kanıtlar, fetüsün kromozomal anormalliklerinin erkeklerin ileri yaşı nedeniyle ortaya çıkma şansını artırabileceğini göstermiştir.

Ancak bu konunun geçerliliğinin teyit edilmesi ve erkeklerde erken düşük riskinin hangi yaşta artmaya başladığının belirlenmesi için halen birçok çalışmaya ve bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

5De8Ecb75542851920D36A54

Erken Düşüğe Yol Açan Sağlık Koşulları Nelerdir?

Erken bir düşüğün meydana gelmesinde maruz kalabileceğiniz çeşitli sorunların ve sağlık koşullarının rolü olabilir. Erken düşüğe neden olan bu tür sorunların en belirgin örnekleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

·         Kimyasal gebelik: Çok erken bir erken düşük türü olarak kabul edilir ve genellikle hamileliğin ilk birkaç haftasında meydana gelir, çünkü kromozomal anormallikler fetüsün normal şekilde gelişmesini engelleyebilir. Rahminizden gelen doku normalde adet döneminizle aynı zamanda geçer. Hamile olduğunuzu bile bilmeden bu tür bir düşük yaşayabilirsiniz.

·         Hasarlı yumurta: Fetal gebelik olarak da bilinen bu durum, döllenmiş bir yumurtanın rahim duvarına yerleşmesi ancak fetüsün hiçbir zaman gelişmemesi durumunda ortaya çıkar.

·         Ektopik gebelik: Genellikle döllenmiş yumurtanın rahim dışında bir yere, genellikle de fallop tüpüne yerleşmesiyle oluşur. Bu tür bir gebelik meydana gelirse size birçok ciddi sorun yaratabilir ve tedavisi genellikle ameliyatla yapılır.

·         Molar gebelik: Fetüsün büyümesi yerine anormal dokuların büyümesine yol açtığı için döllenme sürecinde genetik bir hata ile başlayan nadir gebelik sorunlarından biri olarak kabul edilir ve yaşayabilir olmayan gebelik türlerinden biridir, ancak yine de normal gebelik semptomlarına neden olur. Bunlar;

o   Adet kanamasının olmaması

o   Pozitif hamilelik testi

o   Mide bulantısı

Duyarlı olabileceğiniz erken düşük nedenleri genellikle kromozomal anormallikler veya yukarıda size bahsedilen diğer sağlık sorunlarından bazılarına maruz kalmakla sınırlıdır

Editör: Ibrahim Ay