Dil Çatlaklığı Nedir

Latince olarak lingua plicata diye bilinen dil çatlaması ekseriyetle belirtisi olmayan, zararsız aynı zamanda bulaşıcı da olmayan bir hastalıktır. Araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara göre dünyada nüfusun yaklaşık %5’i dil çatlaması ya da dil yarılması problemiyle karşılaşmaktadır. Bu oranın fazla olmasına rağmen çoğu kimse belirtileri olmadığı için dil çatlamasını genel kültür yarışmalarından veya sağlıkla ilgili kitaplardan görmektedir.

Dil Catlagi Ve Yarigi Neden Olusur

 Belirtileri Nelerdir?

 Dil çatlamasının belirgin özelliklerinin başında dilin yüzeyi boyunca bir veya birden fazla yarık meydana gelmesidir. Yarıkların ya da çatlakların derinliği ve sayısı kişiden kişiye değişim göstermektedir. Derin olan yarık durumlarında, dilin farklı bölümleri mevcutmuş gibi bir görüntüye sebebiyet verebilir. Bu hastalığa yakalanan çoğu kişide dilin ortasından başlayan derin bir yarık oluşabilmektedir. Bahsedilen bu görüntülerin dışında dil çatlamasının farklı herhangi bir belirtisi yoktur. Sadece hastaların tükettiği asitli yiyecekler ve içecekler dilde bir yanmaya sebebiyet verebilir. Dil çatlamasının seviyesine göre bu yanma hissi farklı düzeyde olabilmektedir.

 Dil Çatlamasının Sebepleri

 Yapılan araştırmalar ışığında dil çatlaması hastalığının aileden gelen genetik kökenleri olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında herhangi başka bir kesin sebep bulunamamıştır. Dahası 2016 yılında gerçekleştirilen bir araştırma ışığında sigara kullanan bireylerin dil çatlaması hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu kanıtlarla göstermiştir.

 Görülen birkaç farklı vakada ise dil çatlamasının nedeni yetersiz beslenme olarak görülmüştür ve 2016 yılında yapılan başka bir araştırma çalışmasında ise B12 eksikliğinin de bu hastalığa neden olduğu tespit edilmiştir.

 2015 yılına ait bir çalışmada ise dil çatlaması hastalığına bağlı olarak gelişen acı ve ağrının nedeni B vitamini, çinko ve demir eksikliği olarak tespit edilmiştir.

 Bunlara ek olarak yine yapılan çalışmaların ışığında, yetersiz ağız bakımı, reflü ve ilaç kullanımı gibi mide kaynaklı rahatsızlıkların da yaşanan ağrıyla ilişkili olabileceği saptanmıştır. Ancak yine de bu görülen vakalarda acı ve ağrı hissi pek yaygın bir durum değildir.

 Dil Çatlaması Tedavisi

 Dilde oluşan şekil bozukluğu dışında bir belirti göstermeyen bu hastalığın herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat dil oluklarına yerleşebilecek yiyecekler ve ağız bakımında buna dikkat edilmesi çabuk iyileşmesi açısından önemlidir. Hastalığın önlenmesinde hijyen önemli bir faktördür.

Editör: Ibrahim Ay