BÜYÜK İSKENDER KİMDİR?

Antik dünyanın doğasını değiştiren Makedonyalı İskender, hiç kimse dar zaman aralığında onun kadar toprak alamadı.Milattan önce 20 Temmuz 356’da Makedon Krallığı’nın başkenti Pella’da doğdu.Babası Makedon Kralı II. Philip’in gölgesinde büyümesi sebebiyle küçük yaştan itibaren büyük hedeflerin beklenmesine alışılmıştı.Aristo’da kendisine hocalık yapıyordu.Yunan yarımadasına Makedon mührünü vuran ve rotasını Makedonların belalısı olan Pers İmparatorluğuna çevirdi.Dönemin şartlarına ve olanaklarını göz önünde bulunduracak olursak yaptığı muazzam işler, kazandığı zaferler tarihin sayfalarına onu altın harflerle yazdırdı.Anadolu, Suriye ve Mısır’da zafer üstüne zafer kazandı.İskender en büyük zaferini 331’de bugünkü Kuzey Irak topraklarında Gaugamela Savaşında kazandı ve uzun süredir gözüne kestirdiği Pers İmparatoru Darius’u buruşturup tarihin çöp sepetine attı.Makedonların genç kralı, Yunanların lideri, Anadolu’nun efendisi ve Mısır’ın sultanı İskender, şimdi de Perslerin Yüce Kralı olmuştu ve bunları başardığında henüz yirmi beş yaşındaydı! Kral, komutan, siyasetçi ve kaşif şapkalarını başarıyla aynı anda giydi ve devasa ordusuyla Himalayaların eteklerine kadar ulaşmayı başardı.Bunları yaparken 500 bin kadar düşman askerini ve 250 bin kadar da sevdiklerine kavuşturdu.Bu kadar kan dökerken 70 şehir ve 2 milyon kilometrekarelik bir imparatorluk kurdu.Tarihin gördüğü en kudretli askerlerden biriydi.İmparatorluğun sınırlarına göz attığımızda ise batıda Balkanların ortasından doğudaki Hindukuş dağlarına kadar uzanıyordu.Kılıç salladığı topraklardan coğrafyaların gelenek ve kültürlerine saygı göstermekten çekinmedi.İskender genç yaşta ölmeseydi yerkürede bulunan toprakları tamamen alsaydı hiç kimseyi şaşırmazdı.


Dünyanın Hakimi Büyük İskender - Halk Kitabevi

Büyük İskender Hakkında Ek Bilgiler   

-Ele geçirdiği toprakların idaresini güvendiği komutanlarına ya da yerli halktan seçtiği liyakatli kişilere bıraktı.

-Atı Buchephalus’u öyle çok seviyordu ki hayvan ölünce adını Pakistan toprakları içinde kalan bir şehre vermişti.

-MÖ 11 Temmuz 323 tarihinde Babil’de Hindistan’dayken yakalandığı tahmin edilen sıtmadan öldüğünde arkasında Yunan Yarımadası’ndan Hindistan’a kadar uzanan muazzam bir imparatorluk bırakmıştı.

BAŞARILARI

-Pers İmparatorluğunu kısa sürede silip attı.

-Girdiği hiçbir savaşı kaybetmedi.

-O günün koşullarına göre modern bir ordu kurdu.

-Savaş stratejilerini hayata geçiren ilk asker oldu.

-Otuz üç yaşında o güne göre Dünya’nın yarısını fethetti.

Editör: Ibrahim Ay