Üniversite bünyesinde açık ve uzaktan öğrenme alanında Türkçe yayınlanan açık erişimli, hakemli ve ücretsiz akademik dergilerden biri olan Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi “SOBİAD Etki Değeri 2023” raporunda 2,026 etki değeriyle 1. sırada yer aldı.

SOBIAD, veri tabanında bulunan bilgilerden hareketle taradığı dergilerin 2023 yılı Etki Değeri’ni (Impact Value) kamuoyu ile her yıl paylaşıyor. Etki değeri, bir veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerin aldığı atıf durumu ile ilgili sayısal verilerden oluşuyor. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 77 atıf, 2,026 etki değeriyle SOBIAD veri tabanında taranan tüm dergiler arasında ilk sırada yer alma başarısını gösterdi.

“Bu başarı sürpriz değil”

Derginin editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Hakan Altınpulluk, DergiPark sisteminde derginin 1 milyonu geçen indirilme sayısı olduğundan dolayı bu başarının sürpriz olmadığını belirterek daha farklı ulusal/uluslararası dizinlere de başvuruların yapılacağını vurguladı. Altınpulluk, açık ve uzaktan öğrenme alanında özgün ve yenilikçi çalışması olanlara da dergiye makale göndermeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: iha